Doe mee

Reeuwijkse Hout

Waarom wij als GroenLinksers in de politiek zitten, is het rotsvaste vertrouwen dat we samen met iedereen tot een mooie, schone, gezonde, sociale, duurzame en ontspannen wereld kunnen komen. Dat is geen zweverige hoogvliegerij, maar concrete dagelijkse groene politiek. Dat vraagt om keuzes en een visie die te realiseren zijn. Goed voor het milieu, goed voor de samenleving en ook in financiële zin haalbaar.

Wij zijn mensen met verschillende achtergronden, overtuigingen en geloven die zich vinden in de idealen verwoord in het programma van GroenLinks.

Want, kies je voor GroenLinks, dan kies je voor politiek:

 • waarbij het gaat om welzijn in plaats van welvaart
 • waarbij het gaat om met en voor elkaar in plaats van najagen van persoonlijk gewin
 • waarbij het gaat om behoud in plaats van uitputting van de aarde

Een stem op GroenLinks betekent in Bodegraven-Reeuwijk streven naar:

een verantwoorde omgang met de leefomgeving (groen)

waarin we een echte Groene Hart gemeente willen zijn; dus:

 • zuinig zijn op het landschap; en
 • behoudt van de open ruimte behouden tussen de kernen;
 • zorgen voor autovrije voetgangersgebieden en
 • ruimbaan voor fietsers.

Verbondenheid en rechtvaardigheid (sociaal)

Actief beleid voeren voor kwetsbare groepen, zoals minima en werklozen;dus:

 • inkomens lager dan 120% van het bijstandsniveau vrijstellen van gemeentelijke belastingen;
 • woningen voor jongeren, starters en senioren.

Kwaliteit van leven; jezelf kunnen zijn

Zorg dragen en ondersteunen van rechten op:

 • vrijheid van onderwijs: vrijheid om een school te stichten, vrijheid om een school te kiezen;
 • goede voorzieningen: zwembaden, bibliotheken, culturele en zorgcentra;
 • interculturele ontmoetingen.