George Teunisse

George Teunisse

Penningmeester/Webmaster

GroenLinks spreekt mij aan omdat ik behoud van een goede en groene leefomgeving belangrijk vind, met de focus op verstandig omgaan en behoud van een natuurlijk milieu en leefklimaat voor iedereen ook buiten onze dorpen. Mijn werk in de internationale wettelijke regelgeving voor metingen en meettechnieken kent veel raakvlakken met omgeving en milieu, maar ook met verschillende culturen en omgangsvormen. Vooral in de laatste tot de EU toegetreden landen, heb ik ervaren hoe open staan voor meningen en andere culturen naast aandacht voor natuur en milieu tot goede samenwerking en een beter leefklimaat kunnen leiden.

Nadat ik in 2005 kort na de oprichting van de lokale afdeling hiervoor gepolst ben, werd ik lid en heb in 2008 het penningmeesterschap op me genomen, daarnaast verzorg ik ook sinds 2010 deze website, waarvan de vormgeving door GL landelijk wordt verzorgd.
Ik ben geboren in 1952 in Den Haag en ben opgegroeid in Rijswijk ZH. Sinds 1987 woon ik in Bodegraven. Na mijn studie (HTS electrotechniek) heb ik sinds 1978 in Delft, binnen diverse takken van Metrologie mijn sporen verdiend en heb me met veel aspecten van deze wetenschap van het meten beziggehouden. Sinds 2009 voornamelijk met de wereldwijde harmonisatie van regelgeving op dit gebied. (OIML) de laatste jaren daarvan in Amersfoort.

In de jaren 80 ben ik actief betrokken geweest bij de vredesbeweging en ontwikkelingssamenwerking steeds vanuit het belang van gezondheid, veiligheid, verkleining om machts- en klasseverschillen en terugbrenging van oneigenlijke hierarchische barrieres. Veel heb ik in de beginjaren van deze eeuw geleerd van verschillen in culturen, door deelneming in internationale ondersteuningsprojecten voor de nieuw tot de EU toetredende landen. Daarnaast zijn mijn interesses zijn veelal technisch/wetenschappelijk met een focus op akoestische en elektromagnetische milieu aspecten (o.a. vanwege mijn werk) en voor diverse vormen van muziek.

Ik Ben getrouwd met Saskia en we hebben een zoon en een dochter.