Nieuws gefilterd op Fractie

Misbruik dieren

GL vragen aan college over tentoonstellen roofvogels

Inhoud schrijven aan het college:

" GroenLinks Bodegraven-Reeuwijk heeft berichten gekregen van inwoners die zich zorgen maken over roofvogels en uilen die afgelopen braderie twee dagen als attractie tentoon werden gesteld.

Het gaat om 3 roofvogels die op een paal zaten (zie foto), vastgebonden met hun poot aan een touw en waarmee bezoekers van de braderie op de foto mochten.

Onder de vogels bevonden zich waarschijnlijk een kerkuil en een oehoe, die beide onder de beschermde diersoorten vallen.

Lees verder
fietstocht

Met de GroenLinks energieroute van Molen naar Molen

Agenda 13 mei Omdat windenergie een zeer belangrijk onderdeel is van het routeplan naar " klimaat neutraal" in 2035, wil GroenLinks Bodegraven-Reeuwijk tijdens de Nationale Molendag 2017 de bewoners en bestuurders laten kennismaken met de energie van de wind en deze fantastische molens en willen we het heden en het verleden verbinden via onze eigen GroenLinks routekaart.

Lees verder

Aanpassing groenbeleid

Overhandiging 10-puntenlijst groenbeleid

Overal in onze gemeente zie je ‘openbaar groen’ dat bestaat uit gras en planten die geen bloemen dragen. Door bloemen te zaaien en niet tegelijk bermen te maaien ontstaan er paden waar langs bijen zich kunnen voortbewegen en waarlangs bevruchting kan plaats vinden.

Biologische verscheidenheid in planten en dieren (bio-diversiteit) zorgt dat de hoeveelheid beschikbaar voedsel voor bijen, vlinders en andere insecten gedurende de lente, zomer en herfst toeneemt. Ook kan insecten een beter en veiliger leefomgeving geboden worden door plantsoenen en tuinen anders in te richten en te beheren.

Lees verder

GroenLinks 10 punten plan voor aanpassing groenbeleid

De landelijke zaaidag 22 april 2017 heeft GroenLinks Bodegraven-Reeuwijk aangegrepen om een lokale bloemzaaidag op touw te zetten en een plan aan te bieden voor aanpassing van het gemeentelijk groenbeleid. De geslaagde dag werd in samenwerking met imkerverenigingen en de Vlinderstichting georganiseerd .

Op een 7-tal voorbereide plaatsen, verspreid over de hele gemeente, werd gezaaid. (Zeer) jong en oud namen hieraan deel.

Lees verder

Energie Jesse

Ik was pas bij een 'meet-up' (gewoon bijeenkomst) van Jesse Klaver van mijn partij GroenLinks. Het was in een kerk in Rotterdam, een bijzonder mooie omgeving. Ik was vroeg en met een collega van wie de dochter ook zou komen. Deze dochter was helemaal overstuur omdat haar fiets gestolen was en sloot net voor tijd aan, tranen in haar ogen.

Ik zat vlak achter Jesse Klaver en kon dus goed volgen hoe 'natuurlijk' alles verliep. Wat me opviel was dat de zaal bijna helemaal gevuld was met jongeren, die goed opgeleid waren.

Lees verder