Robèrt gaat bloggen!

Afgelopen dinsdag werd ik door de leden opnieuw als lijsttrekker van GroenLinks gekozen.

Waar ik 4 jaar geleden nog de enige kandidaat was had ik nu een medestrever, namelijk Reinoud Doeschot, fractiegenoot en maker van het nieuwe verkiezingsprogramma.

Reinoud gaf een goede presentatie, is een gewaardeerde fractiegenoot en gaat zeker met zijn ervaring in het sociaal domein zijn stempel drukken.

Ik kijk uit naar de samenwerking liefst beiden in de raad!

Het is dit moment dat ik aan wil grijpen om te starten met een blog.

Vloggen is (nog) niet mijn ding, vandaar tekst. Ik wil je graag meenemen in het traject naar 21 maart 2018.

Niet alleen met een politieke blik, maar ook vanuit de mens Robèrt en inwoner van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Ik wil je graag meenemen achter de schermen, maar ook jou reactie uitlokken. Achter iedere reactie zit een gedachte die ik wil spiegelen.

De samenleving is nu eenmaal niet zwart of wit. Gewoon lezen mag uiteraard ook. Ik hoop zo te gaan ervaren wat er leeft bij jou en of je nog iets van mij verwacht.

En wellicht kan je mijn inzichten bijsturen. Ik sta daar open voor.

Mijn motto is: "door mensen dichter bij elkaar te brengen raken we in gesprek!"

Hoe verloopt mijn week?

Vorige week maandag begon met een dag werken en 's avonds de punten op de i zetten met fractiegenoten over het nieuwe zwembad De Kuil.

Waar gaan we voor?

Duurzaamheid en exploitatie.

Hoe duurzaam wilden we gaan?

Maximaal met gezond verstand. Binnen 5-10 jaar klimaat neutraal en nu volgens norm.

De exploitatie wil het college uit handen geven aan een commerciële partij. Wij zijn daar fel op tegen!

Een commerciële exploitant immers verkleint de kans op nieuwe, maatschappelijk nuttige activiteiten zoals bijv. schoolzwemmen en ouderen zwemgymnastiek.

Ik zie het zwembad als een onderdeel van onze samenleving, net als de voetbalvelden, tennisbanen en sporthallen die van grote waarde zijn bij het ontmoeten en in gesprek zijn met elkaar.

Dus zeggenschap weggeven aan een commerciële partij past niet in mijn visie.

Dinsdagavond vond de lijsttrekkersverkiezing plaats. Tijdens de ledenvergadering werden we onder toeziend oog van provinciaal GL voorgesteld, mochten we een toespraak houden, de leden vragen stellen, waarna stemming plaatsvond.

Ik had mijn toespraak vooral gericht op mijn ervaring, onze successen onder mijn leiding behaald en de richting die ik op wil met onze inwoners en dorpen met onze leden en fractie.

'Ik wil graag in een gemeente wonen waar iedereen mee kan doen en ook iedereen mee wil doen'.

Het was spannend en ik was daarom erg blij dat ik gekozen werd. Vond het vervelend voor Reinoud maar zat ik dubbel in.

Het betekent wel dat ik mijn energie de komende maanden moet gaan richten op de campagne naast het dagelijks besturen van onze gemeente! Ik weet wat dit is en wat dit kost.

Gelukkig hebben we nu een hele goede campagneleider waar ik veel vertrouwen in heb, Roger Friedrichs. Gelukkig kon ik thuiskomen met bloemen.

Woensdagavond was er gemeenteraad over zwembad De Kuil.

De tactiek was duidelijk. Eerst commentaar over het proces, dat in mijn ogen te weinig keuzes toeliet. Voldoende informatie, maar weinig discussie met de raadsleden. Met als gevolg dat de coalitie het een 'geweldig goed proces' vond en de rijen op de meeste onderdelen sloot.

's middags had ik samengezeten met Lisbeth Hertogh van de PvdA. In het Reeuwijkse vergaderen we wel eens bij Lisbeth thuis. Samen komen we vaak tot goede voorstellen en wijzigingen op het beleid.

Politiek staan we dicht bij elkaar. Eerlijke processen, eerlijke keuzes, groen en sociaal. De avond kreeg een wonderlijke ontknoping nadat we allemaal ons plasje hadden gedaan.

Om half 11 gingen we in een time-out aan de slag en 10 minuten later waren we er uit. Al het gemeenschappelijk bij elkaar in een amendement (wijziging) waar alle partijen zich in konden vinden.

Zo kan het dus ook. Op zo'n moment neemt iedere partij haar verantwoordelijkheid en laten we politiek even links liggen. Knap al zeg ik het zelf.

Na de bitterballen ging tevreden naar huis zo rond middernacht.

De volgende dag moest ik weer vroeg op naar gemeente Schiedam waar ik op donderdag gestationeerd ben.

Ruimtelijke ordening (RO) en milieu in deze stad heeft veel voeten in aarde.

Als vakspecialist RO en relatiemanager voor deze gemeente ben ik de brug tussen de milieudienst Rijnmond (DCMR) en deze gemeente net zoals ik dat ben voor de gemeente Krimpen aan den IJssel. Leuk werk tussen bestuur en uitvoering maar ook met de lokale problematiek van ontwikkelingen en bedrijvigheid bezig.

's avonds nog een 'presidium' met de fractievoorzitters, griffier en burgemeester. Belangrijkste onderwerp was verkiezingen. Wat mag wel en wat mag niet?

Wel of geen driehoeksborden, posters enz.

Tegenwoordig moet alles netjes op voorgekookte posters. Ik vind dit niet passen bij lokale verkiezingen. Wil toch vooral onze creativiteit laten zien en dat wordt hiermee flink beperkt; jammer.

Kleine overwinning was dat het college had besloten dat huidige raadsleden, wethouders en de nrs. 1 tm 7 van de nieuwe lijst niet op het stembureau mogen plaatsnemen.

Nul beïnvloeding van de kiezer op het stembureau. Hier had ik al jaren voor gepleit. Zo hoort het.

Na nog een heerlijk Molenbiertje in Brouwerij De Molen waar ik de donderdrinkers niet kon vinden ging ik heerlijk slapen voor een non-politieke vrijdag.

Vrijdag een dag alleen werk en eindelijk aandacht voor vrouw en kids en zicht op het weekend.

Tot volgende keer Robèrt