Uitgelicht

Marlou Min
Marlou Min

Visie binnen onze GroenLinks afdeling op zaken die op provinciaal niveau worden bepaald.

GL pleit voor:

  • coördinatie van de ontwikkeling van bedrijventerreinen en het daardoor voorkomen dat onnodig nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd
  • meer en beter openbaar vervoer, bijvoorbeeld door verdubbeling van het spoor tussen Leiden en Utrecht;
  • afspraken met energie-intensieve sectoren over besparing en hergebruik van energie
  • beschermen van karakteristieke landschappen, denk aan ons Plassengebied
  • subsidies voor boeren om rekening te houden met flora en fauna en ondersteunen van de ontwikkeling van biologische landbouw
  • het grondwaterpeil in veenweidegebieden niet verder te verlagen
  • enzovoort.

Marlou: Persoonlijk  ben ik een groot voorstander van goede afstemming tussen de diverse bestuurslagen, te weten: gemeente – provincie – rijk. GroenLinks voert dit lokaal al uit door regelmatig themabijeenkomsten te organiseren over actuele vraagstukken om de fractie in de PS te voeden.