Afdeling

De GroenLinks afdeling Bodegraven-Reeuwijk is in Bodegraven in 2005 opgericht. In Reeuwijk bestond destijds een gezamenlijke afdeling met de PvdA. voorafgaand aan de fusie van de gemeenten per 1 januari 2011 fuseerden de partijafdelingen die nu elk met hun eigen lijst de verkiezingen ingingen.
Van de huidige GroenLinks afdeling is de samenstelling te vinden onder het kopje Mensen.

Circa twee maal per jaar wordt een algemene ledenvergadering georganiseerd, meestal rond een specifiek thema en vanzelfsprekend ook tussentijds ter voorbereiding van verkiezingen. Het afdelingsbestuur vergadert gemiddeld eens per 2 maanden.

Buiten de uitnodiging voor de algemene ledenvergaderingen worden de leden ook benaderd voor activiteiten, meestal i.v.m. de verkiezingen.
We proberen zoveel mogelijk naar de leden en bewoners te communiceren over de inzet en onze visie op allerhande onderwerpen die de revue passeren. Dit doen we vooral op de website, facebook maar ook in huis-aan-huis bladen en de digitale edities van bladen en RTV Bodegraven.

De samenstelling van bestuur en fractie vormt in het ideale geval een afspiegeling van de dorpskernen en dus is ieder lid dat wil meedoen in bestuur of fractie heel welkom.

Bestuur

Interim voorzitter: Gerard van Santen 
Vrije Nesse
2411  Bodegraven
T. 0172
E. Gerard

Interim secretaris: Broos de Groot
Vossestaart 148
2411 ML Bodegraven
T: 0172 611451
E: Broos

Penningmeester/webmaster: George Teunisse
Grutto 77
2411 LS Bodegraven
T. 0172 617381
E. George

 

Fractie

 

Raadslid & Fractieleider: Robèrt Smits
Overtocht 51
2411 BT Bodegraven
T. 0172-618114
E. Robèrt

Raadscommissielid: Ronald Fredriksz
Noordstraat 51 B
2411 BH Bodegraven
T. 06-28901251
E. Ronald

Raadscommissielid: Elly Heemskerk
Vlietkade 35 C
2411 BZ Bodegraven
T: 0172 610401
M: 0623 220853
E: Elly

Raadscommissielid: Reinoud Doeschot
Kerkstraat 144
2411 AH Bodegraven
T: 0172 744804
E: Reinoud

Ondersteuning fractie: Broos de Groot
Vossestaart 14
2411 ML Bodegraven
T: 0172 611451
E: Broos