Afdeling

De GroenLinks afdeling Bodegraven-Reeuwijk is in Bodegraven in 2005 opgericht. In Reeuwijk bestond destijds een gezamenlijke afdeling met de PvdA. Voorafgaand aan de fusie van de gemeenten per 1 januari 2011 fuseerden de partijafdelingen, die nu elk met hun eigen lijst de verkiezingen ingingen.

Van de huidige GroenLinks afdeling is de samenstelling te vinden onder het kopje Mensen.

Circa twee maal per jaar wordt een algemene ledenvergadering georganiseerd, meestal rond een specifiek thema en vanzelfsprekend ook tussentijds ter voorbereiding van verkiezingen. Het afdelingsbestuur vergadert gemiddeld eens per 2 maanden.

Buiten de uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen worden de leden ook benaderd voor activiteiten, meestal i.v.m. de verkiezingen.
We proberen zoveel mogelijk naar de leden en bewoners te communiceren over de inzet en onze visie op allerhande onderwerpen die de revue passeren.

Dit doen we vooral op de website, facebook maar ook in huis-aan-huis bladen en de digitale edities van bladen en RTV Bodegraven.

De samenstelling van bestuur en fractie vormt in het ideale geval een afspiegeling van de dorpskernen en dus is ieder lid dat wil meedoen in bestuur of fractie heel welkom.

Bestuur

Interim voorzitter: Gerard van Santen 
Interim secretaris: Broos de Groot

Penningmeester/webmaster: George Teunisse

Fractie

Raadslid & Fractieleider: Reinoud Doeschot

Raadslid: Merel van Dijk - Baak

Raadscommissielid: Marieke Kastelein

Raadscommissielid: Roger Friedrichs

Ondersteuning fractie: Broos de Groot

In college

Wethouder: Robèrt Smits