Standpunten

Behoud open ruimte

Het Groene Hart staat onder druk, het groen in deze regio verdient meer bescherming. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk noemt zich Groene Hart gemeente, maar doet daar in de praktijk te weinig aan. Frisse lucht, biodiversiteit, natuur en recreatie zijn van groot belang voor de gezondheid en het welzijn van mensen en het behoud van ecosystemen. Er is een goede aanpak nodig met een integrale visie, regie, efficiency en samenwerking tussen professionals.

SOCIAAL

Welzijn, sport en cultuur zijn van groot belang voor de ontplooiing van individuen en de sociale samenhang in de samenleving. GroenLinks vindt, zeker in tijden van crisis, dat dit belangrijker is dan stenen en asfalt. 
Door deelname aan deze activiteiten leren mensen en verschillende bevolkingsgroepen elkaar kennen en waarderen, hier zetten mensen zich voor elkaar in, hier ontwikkelen mensen zich in lichaam en geest.

Duurzame toekomst

GroenLinks is voorstander van een ambitieuze aanpak en betrokkenheid van iedereen bij ons milieu. Dit is een maatschappelijke opgave van de gemeente. Daarom vindt GroenLinks dat de doelstellingen in Bodegraven–Reeuwijk op het gebied van duurzaamheid ten minste opgetrokken moeten worden naar de landelijke doelstellingen.
Wat betreft energie is dat 20% energiebesparing en 16% duurzaam energiegebruik in 2020.

Eigen regie in de zorg

In de gezondheidszorg moet het weer gaan om mensen. GroenLinks wil dat iedereen die zorg nodig heeft deze ook krijgt, zonder bureaucratie en betaalbaar.
De gemeente krijgt er nieuwe taken bij, zoals de Jeugdzorg en de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten (AWBZ).  Aan de invoering hiervan moet de gemeente volgens GroenLinks veel aandacht geven en denken vanuit mensen in plaats vanuit regels. We kunnen niet meer op de oude voet verder, er is een totaal nieuwe aanpak nodig met een integrale visie, regie, efficiency en samenwerking tussen professionals.

Gezonde Financiën

De financiële situatie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is momenteel ongezond. Dit komt omdat de gemeente de afgelopen jaren teveel grond heeft aangekocht en gekozen heeft voor de aanleg van de rondweg in Reeuwijk-Brug.
GroenLinks pleit voor andere politieke keuzes: geen actieve grondpolitiek, sociale keuzes én slimmer werken. Dit laatste is op een creatieve manier meer doen met minder geld. 
Zij kiest voor mensen en milieu, in plaats van voor asfalt en stenen.

Banen door vergroening

De bezuinigingen tijdens de huidige economische crisis leidden niet tot meer banen, is gebleken. De werkloosheid steeg en wordt nog groter. Dit brengt veel mensen in grote problemen.
GroenLinks gaat voor banen boven bezuinigingen. Zij kiest voor investeringen in de economie, in duurzame economie. De gemeente Bodegraven–Reeuwijk zou Groene Zaken ‘stad’ moeten willen worden; volgens ons is dit goed voor de werkgelegenheid.