Dierenwelzijn is meer dan beboeten van voeren van eendjes !

Regelmatig ontvangen wij als raadsleden nota’s en voorstellen van onze wethouders, die vervolgens worden toegelicht en besproken in de Gemeenteraad. Zo stond vorige week de “Nota Dierenwelzijn" van de hiervoor verantwoordelijke wethouder Laura Leijendekkers op de raadsagenda. Hoewel er hier of daar een paar nuttig adressen in stonden voor de opvang van verzwakte dieren viel het ons vooral op dat de nota nogal magertjes was en dat er weinig samenhang zat tussen de punten die door onze wethouder van BBR naar voren werden gebracht. Dat is jammer want zo worden er binnen onze gemeente op het gebied van dierenwelzijn belangrijke kansen gemist.

GroenLinks, bij monde van commissie-lid Reinoud Doesschot, pleitte ervoor om o.a. ook wat op te nemen over het dierenwelzijn van onze productiedieren, of onze gasten in de weidevelden of elders. Niets van dit alles in de Nota die door fractievoorzitter Robèrt Smits in de raadsvergadering nog eens onderuit gehaald werd vanwege zijn magerheid. De Fractie vindt dat Dierenwelzijn feitelijk vooral moet gaan over dat dieren vrij moeten zijn:

  • van dorst, honger en onjuiste voeding;
  • van fysiek en fysiologisch ongerief;
  • van pijn, verwondingen en ziektes; 
  • van angst en chronische stress; 
  • om hun natuurlijke (soorteigen) gedrag te vertonen.

En in dat kader zou je heel veel kunnen zeggen over de diverse diersoorten die er in onze gemeente gehuisvest zijn, uiteenlopend van huisdieren, wilde dieren tot productiedieren bij onze agrariërs.

Qua richtlijnen goede voorbeelden te over in andere gemeenten zoals bv de nota Dierenwelzijn in Apeldoorn:

"De gemeente heeft invloed op het welzijn van dieren die op haar grondgebied leven. Zij heeft ook een wettelijke verplichting tot het opvangen van zwerfdieren en een algemene zorgplicht voor dierenwelzijn."

Met ruimtelijke ordeningsinstrumenten kan de gemeente enigszins invloed uitoefenen op Dierenwelzijn. Een intensieve veehouderij ziet er door bijvoorbeeld mestsilo’s anders uit en heeft milieueffecten die ruimtelijk relevant zijn.

"De gemeente richt zich op het beperken van “nieuwvestiging” van intensieve, niet-grondgebonden veehouderij."

"De gemeente staat onder voorwaarden uitbreiding/vernieuwing van een veehouderij toe en maakt het mogelijk c.q. bevordert de weidegang. "

Ook zou zij kunnen pleiten voor biologische landbouw waar veel meer aandacht is voor dierenwelzijn in de vorm van extra of andere ruimte om te leven. Maar ook bv het inkoopbeleid zou rekening kunnen houden met het dierenwelzijn.

In Apeldoorn heeft de gemeente in haar inkoopbestek Duurzaamheid opgenomen als één van de criteria, hieronder valt ook Biologisch en Dierproefvrij.

Voorstel:

De gemeente biedt in haar kantine een vleesloos alternatief aan. De gemeente koerst aan op het vergroten van het aanbod aan biologisch voedsel in haar aanbod in haar gemeentehuis.

Ook als de gemeente als initiatiefnemer van projecten is

Voorstel:

Als initiatiefnemer zorgt de gemeente altijd voor toetsing van haar plannen op de effecten op de natuurwetgeving en diersoorten.

Dit moet goed worden geborgd in het (planvormings) proces.

De gemeente zorgt voor een actualisering van haar visie op de ecologische samenhang, verbindingen en barrières ter bevordering van de uitwisseling van diersoorten.

Maar niets van dit alles in deze nota van onze wethouder die wij dan ook weinig zinvol vinden en die niets toevoegt aan het dierenwelzijn in onze gemeente.

De plaatselijke partij BBR deed er nog een schepje bovenop door met een amendement te komen om het voeren van dieren weliswaar te verbieden, maar niet door een BOA te laten beboeten.

Wij vonden dit zo'n klein bier dat we hier niet serieus op wilden ingaan. Om die reden heeft GroenLinks zowel tegen het amendement als tegen de nota gestemd. De winst is dat de gemeenteraad en het college op de hoogte is van onze wensen om met een goed beleid op het gebied van dierenwelzijn te komen.

Wethouder Leijendekkers heeft aangegeven dat de nota eind 2016 afloopt??? En daarna graag met een betere wilt komen.

Tja, hebben wij dan niet nutteloos zitten praten over een nota die niet volledig is en die ook nog eens over een jaar afloopt? Ach een eenmansfractie heeft gelukkig niets te doen.

Robèrt Smits

twitter: @rsmits51