Duurzaamheid in relatie tot de woningbouwplannen; GL vragen aan het college

Art 37 vragen GL mbt duurzaamheid in relatie tot de woningbouwplannen

Afgelopen woensdag mochten wij uw presentatie aanschouwen en vragen stellen omtrent de woningbouwplannen in onze gemeente. Dank daarvoor.

N.a.v. deze presentatie zijn er bij de fractie van GroenLinks nog een aantal vragen gerezen die wij hierbij schriftelijk stellen.

De vragen hebben betrekking op de duurzaamheidsopgave (klimaatneutraal 2035) van onze gemeente in relatie tot de gepresenteerde woningbouwplannen.

Onze wethouder Oskam werd geroemd als de duurzaamheidswaakhond van het college. Wij zien dit als een positieve kwinkslag maar zijn hier wel uiterst kritisch op omdat er nog geen week geleden 2 nieuwe gemeentelijke bedrijfswagens aangeschaft zijn die geen enkel spoor van duurzaamheid met zich mee dragen. U snapt uw eigen waakhond was misschien nog niet wakker maar wij worden hier uitermate kritisch door.

De gepresenteerde woningbouwplannen hadden een hoog financieel karakter. Wij snappen deze focus maar willen de andere opgaven die wij in onze gemeente te doen hebben zeker niet uit het oog verliezen. Zoals bouwen naar behoefte, voldoende huizen voor de sociale huur in relatie tot de statushoudersopgave komende jaren, inbreiden ipv uitbreiden en de duurzaamheidsopgaven.

Over dit laatste hebben wij de volgende vragen:

  1. Ten aanzien van de plannen die reeds in ontwikkeling zijn ( vanaf 2015) en de plannen die op de planning staan tot 2019 zoudt u de gehanteerde EPC norm kunnen aangeven? En de uiteindelijke energielabelling van deze woningen?
  2. Zoudt u t.a.v. van deze plannen ook aan kunnen geven wat u extra doet boven op de huidige bouwbesluit normering?
  3. Zoudt u ook aan kunnen geven wat deze gehanteerde norm en evt. extra maatregelen bijdraagt aan de klimaatdoelstelling klimaatneutraal 2035?

Het Rijk heeft aangegeven dat het energieverbruik van de woningbouwverenigingen in Nederland in 2020 gemiddeld op label B moet zitten.

Per 1 januari 2015 heeft 65% van de sociale huurwoningen in onze gemeente label C, nog ver van de landelijke doelstelling.

T.a.v de prestatieafspraken met de woningbouwverenigingen heeft u in raadsinformatiebrief 25 aangegeven hoe de woningbouwverenigingen Mozaïek en Reeuwijk in 2020 naar gemiddeld label B gaan. Hieruit blijkt ook dat dit gemiddelde met de nu voorgestelde maatregelen niet gehaald wordt.

Om de ontbrekende stap te zetten, zetten de woningbouwverenigingen in op de aankoop van zonnepanelen door de huurders.

  1. Hoe denkt u dat de woningbouwverenigingen deze opgave in 2020 toch gaan bereiken? Nu zijn zij wel erg afhankelijk van de medewerking van de huurders die wellicht geen geld hebben of noodzaak hierin zien.
  2. Bent u bereid de huurders hierbij te helpen?
  3. Hoeveel dragen de ontwikkelingen uit de prestatieafspraken met de woningstichtingen bij aan onze klimaatdoelstelling 2035? (Zie ook hierboven)
  4. Onlangs hebben wij kennisgenomen van de nieuwbouwplannen m.b.t. Rijngaarde, ook in opdracht van onze woningbouwvereniging Mozaik. Hierbij wordt voor de energievoorziening nog steeds uitgegaan van CV ketels per woning. Woningen worden gebouwd voor ca 100 jaar. Hoe ziet u deze ontwikkeling bij Rijngaarde in het kader van verduurzaming, klimaatneutraal 2035 en het inspelen op de ontwikkeling naar een fossielvrij tijdperk binnen de komende generatie? (10-20j)?

Vriendelijke groeten,
Robèrt Smits

Fractievoorzitter GroenLinks