Misbruik dieren

GL vragen aan college over tentoonstellen roofvogels

Inhoud schrijven aan het college:

" GroenLinks Bodegraven-Reeuwijk heeft berichten gekregen van inwoners die zich zorgen maken over roofvogels en uilen die afgelopen braderie twee dagen als attractie tentoon werden gesteld.

Het gaat om 3 roofvogels die op een paal zaten (zie foto), vastgebonden met hun poot aan een touw en waarmee bezoekers van de braderie op de foto mochten.

Onder de vogels bevonden zich waarschijnlijk een kerkuil en een oehoe, die beide onder de beschermde diersoorten vallen.

GroenLinks deelt de zorgen van de melders, heeft de situatie ter plekke aanschouwd en vindt het een trieste vertoning hoe deze vogels, gevangen gehouden in een onnatuurlijke omgeving, als vorm van commercieel vermaak worden ingezet.
Gezien het vorenstaande hebben wij de volgende vragen:
  1. Is het college bekend met deze commerciële attracties met roofvogels en uilen bij de braderieën in Bodegraven-Reeuwijk? Worden de vogels naast de braderie in Bodegraven nog op andere plaatsen tentoongesteld?
  2. Weet het college hoe vaak er roofvogels en uilen op de Bodegraafse en Reeuwijkse evenementen worden tentoongesteld?
  3. Kan het college aantonen of de vogels veterinair gekeurd zijn; of de organisatie in het bezit is van de gezondheidsverklaringen en of de standhouder vakbekwaam is? Zo nee, waarom niet?
  4. Kan het college aantonen of het desbetreffende bedrijf gebruikmaakt van beschermde diersoorten, en zo ja, of hiervoor een vergunning is verkregen?
  5. De roofvogels en uilen worden tentoongesteld op braderieën die druk bezocht worden, waarbij ook harde geluiden door muziek of kermisattracties te horen kunnen zijn. Hoe beoordeelt het college deze vertoning als het gaat om dierenwelzijn?
  6. Deelt het college de mening van de GroenLinks dat dit evenement dierenleed met zich mee kan brengen? Is het college het met GroenLinks eens dat evenementen die dierenleed met zich meebrengen niet mogen worden gehouden?
  7. Is de gemeente bevoegd voorwaarden te stellen aan de deelnemers van een evenement? En voorwaarden waaraan vergunninghouders zich uit het oogpunt van dierenwelzijn aan dienen te houden?
  8. Is het college bereid met andere gemeenten er bij de rijksoverheid op aan te dringen om regelgeving voor dierenoptredens van vogels en andere dieren op dit soort evenementen op te stellen?
  9. Is het college bereid om, samen met andere gemeenten, evt. tekortkomingen in de Wet tegen dit soort tentoonstellingen met roofvogels aan te kaarten, zodat er strengere regels vanuit het oogpunt van dierenwelzijn komen?

Namens de fractie van GroenLinks,

Robèrt Smits,

Fractievoorzitter"