GroenLinks reactie op Jaarrekening Bodegraven-Reeuwijk 2016

Financieel

Het gaat beter met de financiën van de gemeente. Dat is mede dankzij enkele voorstellen die GL vanaf het begin van deze raadsperiode heeft gedaan en die met enige vertraging door het college en de gemeenteraad zijn overgenomen.

We noemen hierbij als belangrijkste de financiële norm om jaarlijks tenminste 500.000 Euro over te houden en daarmee de schuldpositie te verminderen.

Maar ook de aantrekkende economie, waaraan gekoppeld de toename van bijdragen vanuit de rijksoverheid draagt zijn steentje bij aan het verbeteren van de financiële positie.

 

De woningmarkt trekt weer aan en daardoor verbetert het resultaat van de grondexploitatie.

Ook de precarioheffing draagt een flink steentje bij, maar dat zien wij niet als structureel, dus incidenteel over meerdere jaren en ook als een sigaar uit eigen doos.

De leningenportefeuille gaat nu eindelijk in absolute omvang omlaag.

In relatieve zin is de ontwikkeling nog spectaculairder: de netto schuldquote daalt van 188 % naar 148 %, wat wel deels is geflatteerd door het zogenaamde noemereffect: Dit houdt in dat door de decentralisaties in het sociale domein de begrotingsomvang sterk is toegenomen.

We moeten ons daarom niet rijk rekenen en geen mooi weer spelen richting onze inwoners, we zijn er nog lang niet. En het is nog helemaal geen tijd voor burgerdividend mocht iemand hier aan denken!

We zitten met de schuldquote nog steeds in de gevarenzone. En hoewel ook andere ratio's zoals het weerstandsvermogen zijn verbeterd, zijn we er nog niet.

De titel van de rekening "zaken op orde" is aan de optimistische kant. We zitten ergens tussen de vorige titel "zicht op herstel" en "zaken op orde".

Maar college proficiat dat jullie de juiste weg zijn ingeslagen en de juiste toon aanslaan. Ga zo door.

Beleidsmatig

Wat betreft duurzaamheid zitten we aan het begin van een ambitieus traject naar een klimaatneutrale gemeente in 2035.

De eerste stappen zijn gezet (zie de agendapunten die vandaag als hamerstukken zijn geagendeerd) en de basis daarvoor is in 2016 gelegd. Vanaf 2017 zullen we hopelijk ook de resultaten zien, ook in de jaarrekening 2017 die volgend jaar dan wordt besproken.

Wat betreft het afvalscheiden hebben we met de invoering van BAS spectaculaire resultaten geboekt. Het scheidingspercentage is in 1 jaar tijd gestegen van 57 % naar 69 % en de hoeveelheid restafval per persoon is gedaald van 209 naar 151 kg per persoon. We moeten naar 100 kg, dus we hebben nog een weg te gaan.

Daarnaast zijn we niet tevreden over sommige resultaten in het sociaal domein.

Groot verlies op jeugd en groot overschot op Wmo. Hoe is dat te verklaren?

De cijfers rondom werk en participatie geven ons ook niet veel hoop. Begroten we wel realistisch of nemen we een voorsprong op de toekomst?

Afgelopen jaar is gebleken dat de toekomst er anders uitzag als nu gebleken is. Dat moet een indicatie zijn voor komend jaar zou ik zeggen.

Daartegenover staan gelukkig de positieve ontwikkelingen rondom de Huizen van Alles en het Sociaal Team.

Als laatste wil mijn fractie kwijt dat de gele smiley in het vakje sportharmonisatie er een is waar we niet trotst op zijn. Wat ons betreft is dit een rode smiley met een zuur gezicht zeker in 2016.

Wie dit heeft verzonnen was er blijkbaar niet bij? Ik verwacht dat het college ons in de nabije toekomst een andere smiley kan laten zien op dit beleidsterrein.

Ook hier succes

Vriendelijke groeten,

Robèrt Smits