GroenLinks stelt vragen over hernieuwde plannen gas- en oliewinning in Waarder

Er blijken opnieuw plannen te zijn in Waarder gas en olie te gaan winnen. De fractie van GroenLinks heeft over dit gevoelige onderwerp vragen gesteld aan het college.
Al in het verleden was er flinke onrust onder inwoners van Waarder over winning van olie en gas in hun dorp en de mogelijke bodemdaling die het gevolg zou kunnen zijn. De zorgen zijn alleen maar groter geworden nu duidelijk wordt hoe groot de schade in Groningen is door bodemdaling na gaswinning.
Toch hoopt de concessiehouder, Vermilion Energy, in 2016 met de exploitatie in Waarder te kunnen beginnen.

 

Het college lijkt zich totaal niet bewust te zijn van de risico’s en ook niet van de ongerustheid van de inwoners van onze gemeente. De raad moest de informatie over de plannen via de krant vernemen.
De nonchalante houding van het college verbaast de fractie temeer omdat de voltallige gemeenteraad heeft aangegeven geen proefboringen te willen in het kwetsbare gebied.
De fractie van GroenLinks wil op korte termijn meer duidelijkheid van het college.