GroenLinksfractie bezocht de WIN in Nieuwerbrug

Omdat er in de fractie al langer plannen waren om de diverse wijkteams op locatie te bezoeken kwam het op 3 november tot een bezoek aan de Wijkgroep Innovatie Nieuwerbrug (WIN). Onder andere de volgende aandachtspunten kwamen ter sprake:

  • Het uitplaatsen van bedrijven verloopt niet snel. Francken is nu wel verhuisd en de WIN hoopt dat daar ook deels sociale woningbouw kan komen, mede ook omdat de ontwikkeling van Wiericke Weide is gestopt.
  • Bij Bunnik Milieutechniek is het nog afwachten maar de provinciale subsidie daarvoor heeft de gemeente wel veilig gesteld.
  • Veel last heeft men nog van de vele verkeersbewegingen door het dorp, vooral het bekende sluipverkeer.
  • De komende nieuwe aansluiting van Woerden op de A12 zal weinig verbetering brengen, want het verkeer uit Barwoutswaarder neemt nog toe. Daarom is overleg met Woerden over een westelijk geplande bedrijventerrein nodig.

De WIN verwacht dat er geld beschikbaar komt om in het kleine centrum van Nieuwerbrug de bestrating en verlichting aan te passen. Dit wordt dan misschien ook snelheidsremmend.

In de nieuwe woningen vestigen zich al veel plaatselijke bewoners en ook vanuit Bodegraven. Dat is een goed teken. Ook het verenigingsleven draait goed.

Het actieve WIN-team vindt Nieuwerburg een gezellige gemeenschap is met veel voorzieningen en prettig om te wonen, maar soms ook achtergesteld bij grote broer Bodegraven.

De fractie delegatie: Robèrt Smits, Broos de Groot en Jan van de Burgt vonden het een zinvol gesprek, waar zaken werden opgefrist en waar GroenLinks heeft beloofd aandacht aan te schenken op het ogenblik dat deze actueel worden.