Praat mee met GroenLinks op locatie

Op 29 januari a.s. vergadert de fractie van GroenLinks weer op locatie en geeft daarmee inwoners de gelegenheid mee te denken.

Een vaak gehoorde opmerking uit de samenleving is dat “de politiek” te ver afstaat van de mensen en niet luistert naar wat gaande is in de maatschappij. De fractie van GroenLinks Bodegraven-Reeuwijk heeft deze handschoen vorig jaar opgepakt. Sindsdien kan ieder die dat wil, aanwezig zijn bij het fractieoverleg dat voorafgaat aan de commissievergaderingen van de gemeenteraad. Het fractieoverleg zal in alle openheid op wisselende locaties binnen de gemeente gehouden worden. Ook zal er in de agenda ruimte gemaakt worden voor inspraak, waarbij ieder zijn of haar punt op de agenda kan laten zetten
De agenda zal er in grote lijnen.als volgt uitzien:

20h00 – 20h30 Open gedeelte van de agenda. Iedereen kan bijdragen
20h30 – 20h50 Voorbereiden commissie Ruimte
20h50 – 21h10 Voorbereiden commissie Bestuur en Financiën
21h10 – 21h30 Voorbereiden commissie Samenleving
21h30 – 22h00 Diverse fractie-onderwerpen.
22h00 Afsluiting

Op maandag 29 januari zal het vergaderen op locatie plaatsvinden in het Evertshuis in de bibliotheek. Het fractieoverleg begint om 20h00 en zal tot ongeveer 22h00 duren.

Iedere inwoner van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt van harte uitgenodigd om GroenLinks op locatie bij te wonen en als hij of zij dat wil een bijdrage te leveren.
Groenlinks lid of niet, sympathisant of niet, iedereen kan zich aanmelden via de Facebookpagina van GroenLinks Bodegraven-Reeuwijk of een mailtje sturen naar Bodegraven-Reeuwijk@groenlinks.nl

Het is tijd voor verandering, niet alleen landelijk, maar ook lokaal in Bodegraven Reeuwijk.

Tot 29 januari in het Evertshuis