Robèrt blogt #6

Ik Kijk ernaar uit.

Deze week ging het mij weer eens irriteren. De 9 foto's van collegeleden in de Kijk.
Als ik de burgemeester een pizza zie snijden of een lintje zie vasthouden. Als ik een wethouder een taart aan zie snijden of een paspoort zie overhandigen denk ik altijd pfff zelf gemaakte foto's om te laten zien hoe goed je bezig bent. Krijgen inwoners daar nu vertrouwen in het bestuur door? Naast dit zelfverheerlijkingsproces (wat is het anders?) vraag ik mij ook steeds af wie nu werkelijk de volksvertegenwoordigers (ouderwets, rotwoord) zijn? 

 

Ik Kijk ernaar uit.

Deze week ging het mij weer eens irriteren. De 9 foto's van collegeleden in de Kijk.
Als ik de burgemeester een pizza zie snijden of een lintje zie vasthouden. Als ik een wethouder een taart aan zie snijden of een paspoort zie overhandigen denk ik altijd pfff zelf gemaakte foto's om te laten zien hoe goed je bezig bent. Krijgen inwoners daar nu vertrouwen in het bestuur door? Naast dit zelfverheerlijkingsproces (wat is het anders?) vraag ik mij ook steeds af wie nu werkelijk de volksvertegenwoordigers (ouderwets, rotwoord) zijn? 

 

Als je het aan de collegeleden vraagt zeggen zij volmondig dat de raadsleden de vertegenwoordigers zijn en dat de raad het hoogste orgaan is in de gemeente. Uit de samenleving hoor ik geregeld geluiden dat de raadsleden onzichtbaar zijn. En waar partijen de afgelopen jaren voor gestaan hebben? "Je ziet ze alleen in verkiezingstijd". Dan moet ik bekennen dat onze activiteit voor de verkiezingen flink om hoog gaat. Je ziet ons meer op straat meer op internet meer in de Kijk. 

 

Terwijl we het hele jaar door hard werken, bereikbaar zijn, met inwoners praten, besluiten nemen etc. Waar het volgens mij  aan ontbreekt is een goede persvoorlichting van de raad.
Het college houdt haar eigen persconferentie, regelt zelf fotografen, organiseert zelf evenementen om nieuwe of afgeronde projecten in het nieuws te brengen, kortom creëert haar eigen nieuws. Nieuws dat een uitvloeisel is van beleid of besluit dat de raad heeft genomen. Zou dan de raad ook niet die aandacht mogen hebben die het college zichzelf toeëigent? Niet om onbenullige foto's te genereren maar om te laten zien wie waar voor staat. 

 

Welke partij voor en wie tegen een bepaald besluit heeft gestemd en vooral waarom? Dit precies dit heb ik zeker 4 jaar voor gelegd in het presidium (fractievoorzitters overleg met burgemeester en griffie). "Ja je hebt een punt ja dat moet zeker zo", maar er gebeurde niets tot op heden. Zelfs niet nadat ik een krant uit Amersfoort meenam waarin het goede voorbeeld wekelijks op de middenpagina van deze krant te lezen is.

Die raad heeft gewoon een hele pagina ruimte in de krant. Betaalt uit eigen budget, niet een door een journalist geschreven verslag. Een hele pagina eerlijke beschrijving van de besluitvorming zodat inwoners goed kunnen volgen welke partij waarvoor staat.
Zelfs nadat ik in een samen met D66 en door de raad unaniem genomen besluit heb gevraagd om ruimte voor de raad op de gemeentepagina in de Kijk gebeurd het niet. Ik zeg schande.
Zou het komen omdat het college hier geen baat bij heeft? Dat de coalitiepartijen denken dat als hun wethouder iedere week in de krant staat zij dan niets meer toevoegen? Dat zij zich zo voldoende vertegenwoordigt vinden? 

 

Ik weet het niet, maar wat ik wel weet is dat onze inwoners recht hebben om hun gekozen vertegenwoordigers te kunnen controleren. Coalitie en oppositie. Dat zij vooral mogen weten wie in de politiek waar voor staat. Dat we laten zien dat de volksvertegenwoordigers ook tussen de mensen staan, laagdrempelig te bereiken zijn, dat je weet wie wie is en waar voor staat. Dan hoeven we ons niet meer extra uit te sloven gedurende de verkiezingen. Krijgen inwoners meer vertrouwen en weten zij waarom ze op de partij hebben gestemd waar ze vertrouwen in hadden.

Ik Kijk ernaar uit.

Robèrt Smits