Van vervuiling naar vergroening
GroenLinks ziet de aanpak van de klimaatcrisis als topprioriteit. Als gemeente met veel veenweiden die broeikasgassen produceren, heeft Bodegraven-Reeuwijk een speciale verantwoordelijkheid. GroenLinks wil daarom dat Bodegraven-Reeuwijk een actieve rol gaat spelen in de regionale strategie gericht op de veenweidegebieden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. GroenLinks wil verder meer aandacht voor leefbaarheid van de kernen en voetgangers en fietsers meer de ruimte geven. 
 
Ongelijkheid verminderen
Een ander speerpunt van GroenLinks is het tegengaan van ongelijkheid. Daarom zet de partij in op het aanpakken van de wooncrisis en het verschaffen van regulier inkomen aan mensen die nu nog een bijstandsuitkering ontvangen. GroenLinks pleit voor de bouw van meer betaalbare woningen. Kwetsbare kinderen en gezinnen wil GroenLinks zo snel mogelijk ondersteunen om te voorkomen dat zij in een mallemolen van hulpverleners en bureaucratie terecht komen. 
 
Onderscheidend programma
GroenLinks heeft zich bij het schrijven van haar programma laten inspireren door de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze doelen samen bieden uitzicht op een leefbare, gezonde en duurzame wereld. De beste bijdrage aan het bereiken van deze doelen is door zelf ook een leefbare, gezonde en duurzame gemeente te zijn. Dat gaat niet vanzelf, daarvoor zijn politieke keuzes nodig. GroenLinks durft die keuzes te maken vanuit het besef dat als dat niet gebeurt, er weinig te kiezen overblijft.