"Vluchtelingen", Aat Veldhoen

Vluchtelingen

Door de oorlog in Syrie, de algemene onrust in het Midden Oosten en door onderling gekissebis resulterend in een gebrekkige, trage en verdeelde Europese reactie is er een vluchtelingenstroom ontstaan waardoor er nu acute behoefte is aan opvangmogelijkheden voor vluchtelingen.

Omdat het om mensen gaat is de urgentie zeer groot en moet er nu gehandeld worden. Discussie is te laat en kan tot ernstige beschadiging van mensenlevens leiden. Zoeken naar mogelijkheden van opvang op korte termijn is noodzakelijk.

O.a. door meer mensen die al de vluchtelingenstatus hebben op te nemen in onze gemeente komen er plekken vrij in de asielzoekerscentra. Daarvoor is het wel nodig te weten te komen waar zich geschikte locaties (bijv. leegstaande panden) bevinden.

Zie verder hiernaast diverse artikelen en acties