Nieuws

GroenLinks reactie op Jaarrekening Bodegraven-Reeuwijk 2016

Financieel

Het gaat beter met de financiën van de gemeente. Dat is mede dankzij enkele voorstellen die GL vanaf het begin van deze raadsperiode heeft gedaan en die met enige vertraging door het college en de gemeenteraad zijn overgenomen.

We noemen hierbij als belangrijkste de financiële norm om jaarlijks tenminste 500.000 Euro over te houden en daarmee de schuldpositie te verminderen.

Maar ook de aantrekkende economie, waaraan gekoppeld de toename van bijdragen vanuit de rijksoverheid draagt zijn steentje bij aan het verbeteren van de financiële positie.

 

Lees verder
Misbruik dieren

GL vragen aan college over tentoonstellen roofvogels

Inhoud schrijven aan het college:

" GroenLinks Bodegraven-Reeuwijk heeft berichten gekregen van inwoners die zich zorgen maken over roofvogels en uilen die afgelopen braderie twee dagen als attractie tentoon werden gesteld.

Het gaat om 3 roofvogels die op een paal zaten (zie foto), vastgebonden met hun poot aan een touw en waarmee bezoekers van de braderie op de foto mochten.

Onder de vogels bevonden zich waarschijnlijk een kerkuil en een oehoe, die beide onder de beschermde diersoorten vallen.

Lees verder
fietstocht

Met de GroenLinks energieroute van Molen naar Molen

Agenda 13 mei Omdat windenergie een zeer belangrijk onderdeel is van het routeplan naar " klimaat neutraal" in 2035, wil GroenLinks Bodegraven-Reeuwijk tijdens de Nationale Molendag 2017 de bewoners en bestuurders laten kennismaken met de energie van de wind en deze fantastische molens en willen we het heden en het verleden verbinden via onze eigen GroenLinks routekaart.

Lees verder

Aanpassing groenbeleid

Overhandiging 10-puntenlijst groenbeleid

Overal in onze gemeente zie je ‘openbaar groen’ dat bestaat uit gras en planten die geen bloemen dragen. Door bloemen te zaaien en niet tegelijk bermen te maaien ontstaan er paden waar langs bijen zich kunnen voortbewegen en waarlangs bevruchting kan plaats vinden.

Biologische verscheidenheid in planten en dieren (bio-diversiteit) zorgt dat de hoeveelheid beschikbaar voedsel voor bijen, vlinders en andere insecten gedurende de lente, zomer en herfst toeneemt. Ook kan insecten een beter en veiliger leefomgeving geboden worden door plantsoenen en tuinen anders in te richten en te beheren.

Lees verder

GroenLinks 10 punten plan voor aanpassing groenbeleid

De landelijke zaaidag 22 april 2017 heeft GroenLinks Bodegraven-Reeuwijk aangegrepen om een lokale bloemzaaidag op touw te zetten en een plan aan te bieden voor aanpassing van het gemeentelijk groenbeleid. De geslaagde dag werd in samenwerking met imkerverenigingen en de Vlinderstichting georganiseerd .

Op een 7-tal voorbereide plaatsen, verspreid over de hele gemeente, werd gezaaid. (Zeer) jong en oud namen hieraan deel.

Lees verder