Nieuws

GroenLinksfractie bezocht de WIN in Nieuwerbrug

Omdat er in de fractie al langer plannen waren om de diverse wijkteams op locatie te bezoeken kwam het op 3 november tot een bezoek aan de Wijkgroep Innovatie Nieuwerbrug (WIN). Onder andere de volgende aandachtspunten kwamen ter sprake:

  • Het uitplaatsen van bedrijven verloopt niet snel. Francken is nu wel verhuisd en de WIN hoopt dat daar ook deels sociale woningbouw kan komen, mede ook omdat de ontwikkeling van Wiericke Weide is gestopt.
  • Bij Bunnik Milieutechniek is het nog afwachten maar de provinciale subsidie daarvoor heeft de gemeente wel veilig gesteld.
  • Veel last heeft men nog van de vele verkeersbewegingen door het dorp, vooral het bekende sluipverkeer.
  • De komende nieuwe aansluiting van Woerden op de A12 zal weinig verbetering brengen, want het verkeer uit Barwoutswaarder neemt nog toe. Daarom is overleg met Woerden over een westelijk geplande bedrijventerrein nodig.
Lees verder

Dierenwelzijn is meer dan beboeten van voeren van eendjes !

Regelmatig ontvangen wij als raadsleden nota’s en voorstellen van onze wethouders, die vervolgens worden toegelicht en besproken in de Gemeenteraad. Zo stond vorige week de “Nota Dierenwelzijn" van de hiervoor verantwoordelijke wethouder Laura Leijendekkers op de raadsagenda. Hoewel er hier of daar een paar nuttig adressen in stonden voor de opvang van verzwakte dieren viel het ons vooral op dat de nota nogal magertjes was en dat er weinig samenhang zat tussen de punten die door onze wethouder van BBR naar voren werden gebracht. Dat is jammer want zo worden er binnen onze gemeente op het gebied van dierenwelzijn belangrijke kansen gemist.

Lees verder

Klimaattop Bodegraven-Reeuwijk

Klimaattop Vlaardingen 3 juni 2016

GroenLinks is erg blij na Klimaattop, maar blijft waakzaam.

Blij en trots zijn we na de klimaattop Bodegraven-Reeuwijk van woensdag 28 september.

B&W hebben vastgesteld dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in 2035 klimaatneutraal moet zijn.

De Klimaattop heeft voldoende ideeën opgeleverd om tot een roadmap te komen, die ons in 2035 op deze geweldige bestemming gaat brengen. Een belangrijke duurzame verandering in de genen van het bestuur en ambtenaren was een van de meest opmerkelijke voorstellen.
GroenLinks hoopt dat we later zullen zeggen: "Het gebeurde HIER en NU en we gingen aan de slag!"

Lees verder

Het zonnedak op

Terug van vakantie scan ik altijd alle ongelezen kranten, met name het plaatselijke nieuws. Zou er nog iets in Bodegraven-Reeuwijk gebeurd zijn?
Pas viel mijn oog hierbij op een ranglijstje waar we eens een keer niet onderaan stonden, maar een goede middenmoter waren. Dat van het aantal zonnepanelen op daken.
Ik moest direct denken aan de GroenLinksverkiezingscampagne-actie,...

Lees verder

GroenLinks en rest van de oppositie stappen uit raadsvergadering

De fractie van GroenLinks Bodegraven-Reeuwijk heeft samen met de raadsleden van de andere oppositiepartijen, D'66, PvdA en VVD, voortijdig de raadsvergadering van 25 mei j.l. verlaten. Aanleiding was het gedrag van de coalitiepartijen die verhinderden dat er kritische vragen konden worden gesteld aan de BBR-wethouder over de harmonisatie van de buitensport in de gemeente. Dit proces verloopt naar de mening van de hele oppositie niet goed. De vragen gaan vooral over gekozen route en de wijze van communicatie van wethouder Leijendekkers richting verenigingen en gemeenteraad.

Lees verder