Nieuws

GroenLinks niet blij met vertraging nieuwbouw Verhoeff Rollmanschool

Na de Willibrordschool en de prinses Beatrix school komt er een derde school op het Dronenplein.

Vanavond heeft de raad besloten de Verhoeff Rollmanschool nieuwbouw te gunnen.

Wel besloten de raad en het college de nieuwbouw later te starten dan oorspronkelijk voorgesteld.

GroenLinks stemde als enige tegen deze vertraging omdat de bewoners en scholen op en aan het Dronenplein dan waarschijnlijk nog langer moeten wachten op de hen beloofde ruimere schoolpleinen, groen en parkeerplaatsen.

Tijdelijke vervanging raadslid Robèrt Smits

Ons raadslid Robèrt Smits zal vanaf 20 april tijdelijk worden vervangen door Reinoud Doeschot. Robèrt Smits kreeg onlangs gezondheidsklachten, waarvoor het herstel helaas wat tijd zal vergen. Om de continuïteit van het geluid van GroenLinks in het gemeenteraadswerk te waarborgen heeft de afdeling besloten over te gaan tot tijdelijke vervanging voor een periode van 16 weken.

Lees verder

Duurzaamheid in relatie tot de woningbouwplannen; GL vragen aan het college

Art 37 vragen GL mbt duurzaamheid in relatie tot de woningbouwplannen

Afgelopen woensdag mochten wij uw presentatie aanschouwen en vragen stellen omtrent de woningbouwplannen in onze gemeente. Dank daarvoor.

N.a.v. deze presentatie zijn er bij de fractie van GroenLinks nog een aantal vragen gerezen die wij hierbij schriftelijk stellen.

De vragen hebben betrekking op de duurzaamheidsopgave (klimaatneutraal 2035) van onze gemeente in relatie tot de gepresenteerde woningbouwplannen.

Lees verder

En daarom ben ik een GroenLinkser

Elly Heemskerk

Als lid van GroenLinks krijg ik af en toe te maken met vooroordelen.

Maar ook ik, als GroenLinkser, ben een gewoon mens. Nee, ik brei geen geitenwollen sokken. Ik eet ook geen macrobiotische knollen.

Ik heb zelfs een auto waar ik ook wel eens in rij. Ik denk wel eerst na voordat ik in die auto stap. Kan dit ritje ook op de fiets?

Ik koop een keer iets biologisch uit de supermarkt. En ik probeer zo min mogelijk afval te produceren.

Lees verder

Oude Zustertuin. Vragen fractie aan college

Geacht College,

Hierbij doen wij u vragen toekomen met betrekking tot de onlangs tot ons gekomen informatie van het bestuur van de Oude Zustertuin.

De Gemeenteraad ontving een uitgebreide mail met bijlagen van het bestuur van de Oude Zustertuin.  De inhoud was ons ten dele bekend maar een belangrijk deel niet. Wij kunnen niet begrijpen dat het proces met de Oude Zustertuin over de toekenning van gelden en de onlangs grote misverstanden mbt het onderhoud van het groen heeft geleid tot een conflict zoals het bestuur van de Oude Zustertuin het benoemd.

De fractie van GroenLinks vindt het werk van de Oude Zustertuin en de plek die het inneemt in onze dorpsmaatschappij van grote waarde voor onze inwoners van jong tot oud.

Uit de brieven die wij mochten ontvangen blijkt geenszins dat het bestuur van onze gemeente deze mening deelt en daarom hebben wij een aantal vragen voor u.

Ik splits de vragen in 2 onderwerpen uit:

Lees verder